Nieuws
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Leader
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Gemeente Appingedam
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
Stichting Kronkels door Fivelingo
Stichting J.B. Scholtenfonds
VSB Fonds
SNS Fond Eemsmond
Univé
Groningen Seaports
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Rabo Bank
Essent
IVAK (lid CPA)
Openbare Bibliotheek Appingedam
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
ASWA Appingedam (lid CPA)
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Nieuws

<< MARIKESJGreetje Bijma en Klaas Hoek >>


Kamerkoor Tiraña

dinsdag, 08 juli 2008


Kamerkoor Tiraña uit Groningen is een vierstemmig gemengd koor met ruim twintig leden en is opgericht in 1979. Het repertoire bestaat voornamelijk uit a-capella kamermuziek. Tiraña treedt enkele malen per jaar op. Ook zingt het koor tijdens kerkdiensten of bijvoorbeeld tijdens de 'Groninger korenronde'. Eenmaal per jaar verzorgt Tiraña een groots concert, vaak met ondersteuning van een instrumentaal ensemble en solisten. In 2006 bestond dit concert ondermeer uit twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach.

Repertoire
Tiraña zingt kerkelijke en wereldlijke muziek, van de vroege Middeleeuwen tot en met hedendaagse muziek, van madrigalen tot lausen, missen en meer gewaagde genres, in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Latijn.
Het koor wordt instrumentaal begeleid door organist Reitze Smits.

Dirigent
Tymen Jan Bronda is de enthousiaste dirigent van Tiraña. Bronda is als organist afgestudeerd aan het Noord-Nederlands Conservatorium te Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema. Aan het conservatorium te Zwolle behaalde hij zijn diploma kerkmuziek. Momenteel studeert hij voor de titel 'Master of music' aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht. 
Bronda is cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Evangelische Broedergemeente te Groningen. Naast Tiraña dirigeert Bronda ook Venite Cantemus uit Bedum en is hij artistiek leider van het Luthers Bach Ensemble.

Betekenis Tiraña
De naam Tiraña (spreek uit: 'tiranja') is ontleend aan een Spaans danslied. Dit lied was tussen 1780 en 1790 erg in trek als finale van een donadilla, een populaire, kleine operette. Het lied heeft een 6/8 maat met een syncopisch ritme. Het heeft vier regels met een gevarieerd refrein. De dans is geschikt voor een paar, waarbij de vrouw met haar schort en de man met zijn hoed of zakdoek wappert.

Meer informatie:
www.kamerkoortirana.nl
www.tymenjanbronda.nl

Locatie en tijd:
Dit optreden maakt deel uit van het concertprogramma op zondagmiddag 31 augustus, van 14.00 - 18.00 uur in de Nicolaïkerk.

Zie ook Programma.

Gratis toegang 
Dit optreden staat mede in het teken van de feestelijke ingebruikname van de gerestaureerde Nicolaïkerk en herinrichting van de kerkpleinen. De gemeente Appingedam, één van de sponsors van dit driedaags evenement, wil dat op gepaste wijze vieren met haar burgers. Daarom is de toegang voor dit unieke concert geheel gratis! Echter, in de Nicolaïkerk is een vast aantal zitplaatsen, dus: vol is vol!