Nieuws
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Gemeente Appingedam
Leader
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
VSB Fonds
Stichting Kronkels door Fivelingo
Stichting J.B. Scholtenfonds
SNS Fond Eemsmond
Univé
Groningen Seaports
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Rabo Bank
Essent
IVAK (lid CPA)
Openbare Bibliotheek Appingedam
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
ASWA Appingedam (lid CPA)
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Nieuws

<< Schrijvers dragen voor in het GroningsJaha Treelock - Lovebuzz Sound >>

Appingedam, stad van water en cultuur

zaterdag, 09 augustus 2008

Elles Bulder, Onderzoeksbureau Elles Bulder, is contactpersoon voor de herinrichting van de pleinen. In opdracht van de gemeente organiseert het bureau mee aan het Geheim van Appingedam en de viering van de herinrichting van de pleinen rond de Nicolaikerk in Appingedam. 

Appingedam, stad van water en cultuur

Onder deze titel werd in 2004 begonnen met de realisatie van een ambitieus plan. De stad Appingedam moest toeristisch en economisch beter op de kaart gezet worden en aantrekkelijker worden gemaakt als woon- verblijfs- en vestigingsplaats. De monumentale binnenstad van Appingedam werd heringericht, de cultuurhistorische waarden versterkt. Daarnaast werd hard gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum en de binnenstad autoluw gemaakt. De Nicolaïkerk, het park achter de kerk, het gebied Overdiep, De Tip, de Solwerderstraat en de Wijkstraat waren de brandpunten van de plannen en veel partijen werden bij de realisatie ervan betrokken.
 
De Nicolaïkerk is inmiddels prachtig gerestaureerd, er is een Archeologisch Informatie Punt gevestigd en de kerk zal op korte termijn een multifunctioneel cultuurcentrum voor Appingedam en omgeving worden. Het Nicolaïplein, gelegen tussen de kerk en Museum Stap Appingedam, is een levendig cultuur- en museumplein geworden. De verbinding tussen het Overdiepterrein en de binnenstad en de relatie met het Damsterdiep en het Nieuwe Diep is versterkt. Appingedam is op de kaart gezet als stad van water en cultuur.
 
Het Geheim van Appingedam is hiervan een prachtig voorbeeld. Het lustrumfeest van de Culturele Vrijdag van het Cultureel Platform Appingedam speelt zich grotendeels af in en rond de Nicolaïkerk en de Wijk- en Solwerderstraat. Daarom is juist dit evenement bij uitstek geschikt om de officiële ingebruikname van dit opnieuw ingerichte gebied te vieren met de inwoners en bezoekers van Appingedam. Op zaterdagmiddag 30 augustus om 13.30 uur wordt op het Nicolaïplein door de Commissaris van de Koningin voor Groningen, de heer Max van den Berg, en de burgemeester van Appingedam de heer Emme Groot hiervoor dan ook het startschot gegeven. En u bent allen van harte welkom!

zie ook: Programma