Nieuws
Laatste Nieuws:

Cultureel Platform Appingedam
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen
Gemeente Appingedam
Leader
Provincie Groningen
Deksels Kunstzinnig
Henk Bleker
Will Meeder
Stichting J.B. Scholtenfonds
VSB Fonds
Stichting Kronkels door Fivelingo
SNS Fond Eemsmond
Univé
Groningen Seaports
De Noordelijke Kunsthof (lid CPA)
Museum Stad Appingedam ( Lid CPA)
Nicolaïkerk Appingedam (lid CPA)
Filmliga Delfzijl (lid CPA)
Museum Møhlmann (lid CPA)
Essent
Rabo Bank
Openbare Bibliotheek Appingedam
IVAK (lid CPA)
ASWA Appingedam (lid CPA)
Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging
VVV Appingedam (lid CPA)
Maarten Burggraaff
Appingedam in Beeld
Elles Bulder
Visions of the North

Nieuws

Laatste bericht.Afscheid van het Geheim >>

Toespraak CdK Max van den Berg

woensdag, 01 oktober 2008

Toespraak van de Commissaris der Koningin Max van den Berg tijdens 'Het Geheim van Appingedam' op 30 augustus 2008, ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde Nicolaïkerk in Appingedam.


Dames en heren,

Tik op internet de zoektermen “stadsrechten” en “Appingedam” aan en er gaat een wereld voor je open. Dat overkwam mij ten minste afgelopen woensdag toen ik op de encyclopedie van Wikipedia belandde en daar op een pagina over Appingedam belandde, die – toevallig of niet – de vorige avond rond kwart over acht nog bijgewerkt was. Misschien wel met het oog op de feestelijkheden rond dit weekend, “Het geheim van Appingedam”.

Want Wikipedia ontsluierde voor mij veel geheimen over Appingedam, die ik tot voor woensdag nog niet wist. Bijvoorbeeld dat hier in de zeventiende eeuw de dichteres Sibylle van Griethuysen woonde, die ook wel de Damster Sappho werd genoemd en beroemd werd met haar hekeldicht Spreekende schildery. Wat Wikipedia in elk geval overtuigend aantoont is dat Appingedam een rijk cultuurhistorisch verleden heeft dat bekendheid moet genieten en dus niet meer tot het geheim van Appingedam zou moeten behoren. Appingedam is meer danhangende keuken en het enige stadje met stadsrechten naast de stad Groningen.

Laten we er vandaag in ieder geval bij stilstaan dat we met dit weekend voorlopig een proces afsluiten dat in 1972 begon toen het centrum van Appingedam beschermd stadsgezicht werd. Daarmee kreeg het gemeentebestuur de juridische en financiële mogelijkheden om de binnenstad, die enigszins in verval was geraakt, weer nieuw leven in te blazen. Dit allemaal onder het motto “Appingedam terug in de vaart”.
Dit nieuwe elan had aantrekkingskracht op toeristen en daarmee weer ondernemers, waardoor ook de vaarrecreatie zich hier kon ontwikkelen door de openstelling van het Damsterdiep vaarcircuit.

En dan vieren we nu – en ik neem het woord vieren zonder enige aarzeling in de mond – min of meer de afronding van het proces dat in 1972 werd ingezet: namelijk het benutten van het economische en toeristische potentieel van Appingedam als historische stad aan het water. Het project werd zodanig vormgegeven dat het min of meer naadloos paste in de Europese regelgeving, zodat ook hier middelen vrijkwamen en de provincie Groningen heeft van harte ook financieel bijgedragen omdat het eveneens naadloos aansluit bij het Provinciaal Omgevingsplan en de nota “Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief”.

Met enig persoonlijk genoegen heb ik mogen constateren dat ook een verkeerscirculatieplan deel uitmaakt van dit project, dat op weinig of geen weerstand stuitte. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt, kan ik u vertellen.

Me dunkt dat de ijverige samensteller van het lemma Appingedam op Wikipedia weer achter de pc moet om ook dit project te vermelden. Maar ook zonder die vermelding zijn de gerestaureerde Nicolaikerk en de herinrichting van dit gedeelte van het centrum zonder meer een felicitatie waard!