burgemeester Emme Groot
Rikus Jager - tweede kamer CDA

Comité van Aanbeveling

Met trots stellen wij de leden van het Comité aan u voor:


Emme Groot, burgemeester van de gemeente Appingedam (tot 1 september 2008)

Naam: de heer Emme A. Groot (PVDA)
Woonplaats: Appingedam 
Emailadres:
bestuurssecretariaat@appingedam.nl
Fractie: Partij van de Arbeid (PVDA) 
 
Portefeuille:
- Algemene bestuurlijke aangelegenheden
- Voorlichting en representatie
- Openbare orde en veiligheid
- Stadsvernieuwing
- Personeel & organisatie
- ICT
- Economische zaken
- Beleidscoördinatie

Website van gemeente Appingedam

 


Rikus Jager, lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA

Naam: de heer H. Jager (CDA)
Woonplaats: Appingedam
Emailadres:
H.Jager@tweedekamer.nl
Fractie: Christen Democratisch Appel (CDA) 

Website van de Tweede Kamer