Het Geheim van Appingedam

Appingedam, stad van water en cultuur

Onder deze titel werd in 2004 begonnen met de realisatie van een ambitieus plan. De stad Appingedam moest toeristisch en economisch beter op de kaart gezet worden en aantrekkelijker worden gemaakt als woon- verblijfs- en vestigingsplaats.

De monumentale binnenstad van Appingedam werd heringericht, de cultuurhistorische waarden versterkt. Daarnaast werd hard gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum en de binnenstad autoluw gemaakt. De Nicolaïkerk, het park achter de kerk, het gebied Overdiep, De Tip, de Solwerderstraat en de Wijkstraat waren de brandpunten van de plannen en veel partijen werden bij de realisatie ervan betrokken.

De Nicolaïkerk is inmiddels prachtig gerestaureerd, er is een Archeologisch Informatie Punt gevestigd en de kerk zal op korte termijn een multifunctioneel cultuurcentrum voor Appingedam en omgeving worden. Het Nicolaïplein, gelegen tussen de kerk en Museum Stap Appingedam, is een levendig cultuur- en museumplein geworden. De verbinding tussen het Overdiepterrein en de binnenstad en de relatie met het Damsterdiep en het Nieuwe Diep is versterkt. Appingedam is op de kaart gezet als stad van water en cultuur.

Het Geheim van Appingedam was hiervan een prachtig voorbeeld en een waardig feest. Het lustrumfeest van de Culturele Vrijdag van het Cultureel Platform Appingedam speelde zich grotendeels af in en rond de Nicolaïkerk en de Wijk- en Solwerderstraat. Daarom was juist dit evenement bij uitstek geschikt om de officiële ingebruikname van dit opnieuw ingerichte gebied te vieren met de inwoners en bezoekers van Appingedam. Op zaterdagmiddag 30 augustus werd op het Nicolaïplein door de (toenmalig) burgemeester van Appingedam, de heer Emme Groot en de heer Rikus Jager, lid van de Tweede Kamer, het startschot gegeven. Foto's van de officiële opening treft u aan in het Fotoboek.


Het Geheim van Appingedam

Waar ging het om?
Het van oorsprong middeleeuws stadje Appingedam met zijn pittoresk historisch centrum heeft veel te bieden. Altijd nèt iets meer dan gedacht ... En dit jaar gingen we met elkaar op zoek naar mysterieuze zaken, de nog steeds niet ontsluierde geheimen, die 'vreemdeling' van weleer.... Dàt was het centrale thema, de rode draad, het terugkerende geluid dat doorklonk in 'Het Geheim'. Tijdens het laatste weekend van augustus 2008 kon iedereen het zelf ervaren.

Wat was dit jaar anders?
Er was vooral méér. Meer te zien, te luisteren en te doen. Tijdens meer dagen en op meer momenten. Verder werden bezoekers in de gelegenheid gesteld op vele bekende, maar ook minder bekende en mysterieuze plekken in het historische centrum rond te snuffelen. Bijvoorbeeld in de gewelven in de Nicolaïkerk, op de zolder van het Museum Stad Appingedam (gevestigd in een historisch 'steenhuis'), in spannende kelders van middeleeuwse panden en op nog veel meer geheimzinnige plaatsen.

Voor wie?
Voor iedereen, natuurlijk! Voor Damsters en niet-Damsters, voor jong en oud. We ontdekten 'Het Geheim' met elkaar en er was "voor elck wat wils".
Het programma van het driedaags evenement was boordevol gevuld met vermaak en vertier, luisterplezier, maar ook met momenten van verwondering en verstilling... Naast exposities, kunst, muziek, dans, (straat)theater en multi-mediaspektakel voor de volwassen bezoekers van 'Het Geheim', werd er ook veel voor kinderen georganiseerd.